• 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről, valamint ennek végrehajtására a 13/1991. (XI.26.) IM rendelet
  • 14/1991. (XI.26.) IM számú rendelet a közjegyzői díjszabásról
  • 15/1991. (XI.26.) IM rendelet a közjegyzői állások számáról, és a közjegyzők székhelyéről
  • 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzői ügyvitel szabályairól
  • 6/1958. (VII.04.) IM rendelet a hagyatéki eljárásról
  • 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
  • 1952. évi IV. törvény a Házasságról, a családról és a gyámságról
  • 1994. évi LIII. törvény a Bírósági végrehajtásról
  • 1990. évi XCIII. törvény az Illetékekről
  • 1997. évi CXLI. törvény az Ingatlan-nyilvántartásról