Okirat szerkesztés

A közjegyző illetékességi területén (Budapest egész közigazgatási területe), akár helyszínen is jogosult közjegyzői okiratot szerkeszteni az ügyfél vagy ügyfelek nyilatkozatai és felkérése alapján, amely lehet

  • adásvételi szerződés,
  • ajándékozási szerződés,
  • bérleti szerződés,
  • haszonélvezeti jogot alapító szerződés,
  • kölcsön – és jelzálogjogot alapító szerződés,
  • meghatalmazás,
  • öröklési szerződés,
  • tartási és életjáradéki szerződés, stb.

Ezeken túlmenően végrendeletet, közjegyzői ténytanúsítványt (sorsolás, testületi ülés, értékpapír megsemmisítés, stb.) készít, írásbeli magánvégrendelet vagy egyéb okiratot letétbe vesz, okiratba foglalja a fél nyilatkozatát (egyoldalú tartozáselismerő – és kötelezettségvállaló nyilatkozat).

Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy okirat szerkesztés kérdéskörébe tartozó kérdéseiket e-mail üzenet útján juttassák el irodánkhoz, vagy hívják munkaidőben a megadott telefonszámok valamelyikén irodánk titkárságát, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.