Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy közjegyzői irodám közjegyzői szolgálatom megszűnésével 2022. április hó 30. napján megszünteti az ügyfélfogadást.
Tartós helyettesemnek a Budapesti Közjegyzői Kamara dr. Harangi Edina Budapest XI. kerület 3. számú székhelyre kinevezett közjegyzőt rendelte ki.
Elérhetősége 1114 Budapest, Fadrusz utca 18. 3. emelet 5. szám., telefon: +36-1/613-6011, +36-1/615-0828, e-mail: harangi@mokk.hu; Web: https://harangi.kozjegyzok.mokk.hu.

Kérem, hogy 2022. május 01. napjától a folyamatban lévő eljárásokban Kolléganőmet keressék!

Eddigi együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Tisztelettel:

dr. Farkas Tamás
közjegyző

Okirat szerkesztés

A közjegyző illetékességi területén (Budapest egész közigazgatási területe), akár helyszínen is jogosult közjegyzői okiratot szerkeszteni az ügyfél vagy ügyfelek nyilatkozatai és felkérése alapján, amely lehet

  • adásvételi szerződés,
  • ajándékozási szerződés,
  • bérleti szerződés,
  • haszonélvezeti jogot alapító szerződés,
  • kölcsön – és jelzálogjogot alapító szerződés,
  • meghatalmazás,
  • öröklési szerződés,
  • tartási és életjáradéki szerződés, stb.

Ezeken túlmenően végrendeletet, közjegyzői ténytanúsítványt (sorsolás, testületi ülés, értékpapír megsemmisítés, stb.) készít, írásbeli magánvégrendelet vagy egyéb okiratot letétbe vesz, okiratba foglalja a fél nyilatkozatát (egyoldalú tartozáselismerő – és kötelezettségvállaló nyilatkozat).

Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy okirat szerkesztés kérdéskörébe tartozó kérdéseiket e-mail üzenet útján juttassák el irodánkhoz, vagy hívják munkaidőben a megadott telefonszámok valamelyikén irodánk titkárságát, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre.